הקמת שתי מבנים על חלקה גדולה

תוכנית הצ/ 996

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת שתי מבנים על חלקה גדולה
מספר: הצ/ 996
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שתי מבנים על חלקה גדולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8762חלק20
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/06/1974תאריך פרסום: 13/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. עמוד: 1666. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה ברשומות25/10/1973תאריך פרסום: 25/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1955. עמוד: 106. שנה עברית: התשלד .
קבלת תכנית25/10/1973