הקמת תחנת תדלוק בכניסה להר יונה, ריינה

תוכנית ג/ 18164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת תחנת תדלוק בכניסה להר יונה, ריינה
מספר: ג/ 18164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי לתחנת תדלוק

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת תדלוק ודרך
קביעת הוראות וזכויות בניה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17518חלק35-36, 45
17530חלק77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/08/2009
קבלת תכנית19/04/2009