הקמת תחנת תדלוק פנימית במושב שפיר

בקשה ועדה מקומית 6/ 06/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הקמת תחנת תדלוק פנימית במושב שפיר
מספר: 6/ 06/ 75
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1078חלק119
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה30/04/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200430/04/2012