הקמת תחנת תידלוק ושרותי דרך, עפולה

תוכנית עפ/ מק/ 1942/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת תחנת תידלוק ושרותי דרך, עפולה
מספר: עפ/ מק/ 1942/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח לתחנת תידלוק ושרותי דרך .


שיוני יעוד הקרקע מחקלאית לתידלוק ושרותי דרך. דרגה ג' עפ"י תיקון 2 למ"א/ 18.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16670חלק73
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1942בנוי על חלקה -נהריהשינוי
תוכניתג/ 302מתאר -עפולהשינוי