הקמת 2 יח"ד מעל קומת עמודים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 038/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת 2 יח"ד מעל קומת עמודים
מספר: 038/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית 2 יח"ד מעל קומת עמודים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיעילבוןעילבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15408חלק82
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר07/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001907/04/2010