הקמת 2 יחידות דיור חדשות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 271/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת 2 יחידות דיור חדשות
מספר: 271/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 2 יחידות דיור חדשות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13056חלק141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/03/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001509/03/2010