הקמת 2 מבנים נפרדים על חלקה.

תוכנית ק/ 974

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקמת 2 מבנים נפרדים על חלקה.
מספר: ק/ 974
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה31/03/2008
קבלת תכנית19/08/1973
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008