הקמת 24 יח"ד ב- 3 מבנים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 279/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת 24 יח"ד ב- 3 מבנים
מספר: 279/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 24 יח"ד ב - 3 מבנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13089חלק89
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201006904/01/2011