הקמת 3 יח"ד נוספות לשתי יח"ד קיימות, תוך התנגדות שכנים,ז'בוטינסקי זכרון יעקב

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 10/ 273/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת 3 יח"ד נוספות לשתי יח"ד קיימות, תוך התנגדות שכנים,ז'בוטינסקי זכרון יעקב
מספר: 10/ 273/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבז'בוטינסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11306חלק114
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200913914/10/2010