הקמת 4 יח"ד באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרך גישה בסכנין

תוכנית ג/ 12261

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקמת 4 יח"ד באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרך גישה בסכנין
מספר: ג/ 12261
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצעת דרך גישה בסכנין ושינוי יעוד מחקלאי למגורים.
הצעת דרך גישה ברחוב משתנה
שינוי יעוד חלק מחלקות מס' 60, 59 גוש 19290 מחקלאי למגורים א'

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק56-60, 116, 131
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים14/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות28/02/2008תאריך פרסום: 28/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5781. עמוד: 2111. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו23/01/2008
החלטה בדיון באישור תכנית05/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות23/12/2002
פרסום להפקדה בעיתונים10/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2001. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2001. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 640. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/04/2001
קבלת תכנית21/12/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700205/02/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200202623/12/2002