הקמת 5 יחידות דיוטר

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 008/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקמת 5 יחידות דיוטר
מספר: 008/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת 5 יחדיות דיור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17765חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/03/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201014606/03/2012