הקמת 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"ע

בקשה ועדה מקומית 30/ 06/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: הקמת 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"ע
מספר: 30/ 06/ 23
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית ל- 6 יח' אירוח, מבנה תיירות לשימוש משותף וממ"מ כולל שינוי שימוש ממחסן ומשרד ליח' אירוח (תוקף ל- 3 שנים)

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונהפארןפארן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39083חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ מק/ 3007מושב פארןשימוש חורג
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה02/07/2012
טיפול בתנאים-התנאים מולאו02/07/2012
החלטה בדיון בבקשה בולקחש"פ02/05/2011
החלטה בדיון בבקשה10/01/2011