הקצאת חלק מהחלקה לצרכי מסחר

תוכנית בר/ 157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקצאת חלק מהחלקה לצרכי מסחר
מספר: בר/ 157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת חלק מהחלקה לצרכי ציבור (היפר שוק תנובה).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3797חלק117, 167, 177, 179-180
3798חלק30, 106, 108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1983תאריך פרסום: 30/06/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2939. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה ברשומות11/11/1982תאריך פרסום: 11/11/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2865. עמוד: 232. שנה עברית: התשמג .
קבלת תכנית11/11/1982