הקצאת יעוד חקלאי קיים להחזקת בעלי חיים בשטח האגודה של מושב אחוזם

תוכנית 6/ 03/ 172/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת יעוד חקלאי קיים להחזקת בעלי חיים בשטח האגודה של מושב אחוזם
מספר: 6/ 03/ 172/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש ביעוד חקלאי בשטח האגודה החקלאית במושב אחוזם לבניה לצורכי החזקה וגידול בעלי חיים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת גודל מגרש מינימלי לבניית מבנים להחזקה וגידול בעלי חיים ומתקנים הדרושים למטרות אלו.
2. קביעת זכויות והוראות בניה.
3. קביעת תנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישאחזם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3110חלק9, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/03/2011
קבלת תכנית28/11/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012