הקצאת מגרש למקלט ציבורי.

תוכנית צש/ 8/ 21/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקצאת מגרש למקלט ציבורי.
מספר: צש/ 8/ 21/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש למקלט ציבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד

תיאור המיקום:
ישוב: עין ורד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7817חלק80-81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/1984תאריך פרסום: 05/01/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3010. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית12/12/1982