הקצאת מגרשים למגורים ומבני ציבור שכונה מס' 1 תל שבע

תוכנית 7/ 02/ 172/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקצאת מגרשים למגורים ומבני ציבור שכונה מס' 1 תל שבע
מספר: 7/ 02/ 172/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שני מגרשי מגורים א' ושטח לבנייני ציבור בשכונה 1 כמפורט להלן:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח "מתארי" לאזור מגורים א' (מגרשים 225, 226) ולשטח לבנייני ציבור (מגרש 901) דרכים וחניות.
ג. קביעת שטחי הבניה המרביים באזור מגורים א' למגרש 225 - 750 מ"ר מתוכם
660 מ"ר המהווים שטחים עיקריים ולמגרש 226- 770 מ"ר מתוכם 680 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ד. קביעת שטחי הבניה המרביים בשטח לבנייני ציבור ל 410 מ"ר מתוכם 350 מ"ר המהווים שטחים עיקריים.
ה. קביעת התכליות והשימושים.
ו. קביעת התנאים למתן היתרי בניה והנחיות כלליות לתשתיות.
ז. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
שכונה 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100058חלק
100059חלק
100399חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 172/ 1תכנית מתאר תל שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/12/2007תאריך פרסום: 12/12/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5748. עמוד: 898. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים16/11/2007תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3824. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים12/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/06/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/02/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2006
קבלת תכנית12/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200701022/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים79431/08/2007
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700219/02/2007