הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות בגני טל/חפץ חיים.

תוכנית בר/ 312/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות בגני טל/חפץ חיים.
מספר: בר/ 312/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקצאת 65 נחלות ליחידות החקלאיות בתחום התכנית, (המוגדרות כמגורים א' 2 בתכנית בר/ 282/ 4 ).
2. הצמדת שטח חקלאי למגרש המגורים, בהיקף של 2.5 דונם מתוכם 1.3 דונם בצמוד למגרש המגורים עבור תעסוקה לא חקלאית.
3. קביעת זכויות והוראות בניה לתעסוקה לא חקלאית
4. שינוי ייעוד מחקלאות לשטח ציבורי פתוח.
5. קביעת זיקת הנאה.
6. חלוקה בהסכמת הבעלים.

עיקרי הוראות התכנית:
1. חלוקה בהסכמת הבעלים.
2. הגדרת שימושי פל"ח, זכויות ומגבלות הבניה שלהם.
3. הגדרת שטח חקלאי כזיקת הנאה למעבר כלי רכב והולכי רגל.
4. הגדרת שימושים וזכויות בניה בשטחים החקלאיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב חפץ חיים/ גני טל

קואורדינטה x 633/000
קואורדינטה y 180/400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5449חלק6
5450חלק6, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.שינוי
תוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות22/05/2008תאריך פרסום: 22/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5811. עמוד: 3220. שנה עברית: התשסח .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט21/05/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה11/05/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות02/04/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית25/02/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר11/02/2008
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2008תאריך פרסום: 05/02/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5773. עמוד: 1798. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/12/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט19/12/2007
החלטה בדיון בוולק"ח05/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה15/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/09/2007
קבלת תכנית20/09/2007