הקצאת שטח באזור חקלאי מיוחד,הקצאה למחסנים חקלאיים,ביטול והרחבה של דרכים

תוכנית בר/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקצאת שטח באזור חקלאי מיוחד,הקצאה למחסנים חקלאיים,ביטול והרחבה של דרכים
מספר: בר/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח באזור חקלאי מיוחד,הקצאה למחסנים חקלאיים,ביטול והרחבה של דרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3586חלק45-46
3597חלק17
3598חלק12, 14-15, 40
3599חלק2-6
3600חלק28-293, 5, 31-32
3601חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1960תאריך פרסום: 10/03/1960. מס' ילקוט פרסומים: 744. שנה עברית: התשך .
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1956תאריך פרסום: 30/08/1956. מס' ילקוט פרסומים: 495. שנה עברית: התשטז .
קבלת תכנית30/08/1956