הקצאת שטח למבני משק, אבני איתן

תוכנית ג/ 17181

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת שטח למבני משק, אבני איתן
מספר: ג/ 17181
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת שטח למבני משק.
הסדרת שטח תעשייה קלה ומלאכה .
הסדרת דרך גישה .

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד קרקע, מדרך לשצ"פ ושטח מבני משק, ולתעשיה קלה ומלאכה.
שינוי יעוד קרקע משצ"פ לדרך, לשטח למבני משק, ולתעשיה קלה ומלאכה.
שנוי יעוד קרקע מאזור מלאכה ואחסנה לשטח תעשיה קלה ומלאכה ולשטח מבני משק.
קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע .
קביעת הוראות בניה .
קביעת תנאים למתן היתרי בנהי והוראות נוספות .
קביעת הנחיות סביבתיות .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאבני איתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5201מושב אבני איתןשינוי
תוכניתג/ 13973הסדרת רפתות במושבים ברמת ברמת הגולןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5782. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה02/08/2009
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1752. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה09/01/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/08/2007
קבלת תכנית25/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה