הקצאת שטח למבני צבור באזור התעשיה, מרכז כדורי

תוכנית ג/ 10000

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת שטח למבני צבור באזור התעשיה, מרכז כדורי
מספר: ג/ 10000
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח נוסף לצרכי ציבור במרכז כדורי.
שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח המיועד למבני ציבור.
קביעת הוראות פיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןכדורי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17041חלק61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4886מרכז אזורי כדורישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/07/2001תאריך פרסום: 24/07/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5006. עמוד: 3454. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים09/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2001. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2001. עיתון: הצופה.
החלטה בדיון באישור תכנית30/04/2001
פרסום להפקדה ברשומות16/04/2001תאריך פרסום: 16/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4978. עמוד: 2250. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים02/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/02/2001
החלטה בדיון בהפקדה04/05/1998
קבלת תכנית20/07/1997