הקצאת שטח למסגד ומבני ציבור -בסמת טבעון

תוכנית ג/ 7451

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת שטח למסגד ומבני ציבור -בסמת טבעון
מספר: ג/ 7451
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לבנית מסגד ומבני ציבור .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק504
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 679הרחבת סעדוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/06/1993תאריך פרסום: 10/06/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4119. עמוד: 3208. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1993.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/01/1993
החלטה בדיון באישור תכנית02/09/1992
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1992תאריך פרסום: 18/06/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4018. עמוד: 3677. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים12/05/1992תאריך פרסום בעיתון: 12/05/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/12/1991
החלטה בדיון בהפקדה04/09/1991
קבלת תכנית07/07/1991