הקצאת שטח למרכז המשותף שדרות - שער הנגב

תוכנית 21/ 02/ 101/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקצאת שטח למרכז המשותף שדרות - שער הנגב
מספר: 21/ 02/ 101/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תואי דרך מס 4, הקצאת שטח למרכרז המשותף שדרות - שער הנגב,
התוית דרך מס' 8 (בעתיד, לשכונת המגורים הצפון - מזרחית,
גושים: 1885, 1884).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1884חלק23, 25, 27, 29, 315-7, 10-11, 14, 19, 21, 34
1885חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"רשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/08/1981תאריך פרסום: 12/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2735. עמוד: 2543. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1981. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1981. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/08/1981. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2291. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1980תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1980. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1980
קבלת תכנית03/06/1980