הקצאת שטח למשק עזר - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 16

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת שטח למשק עזר - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 16
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות יעוד משטח ציבורי פתוח ומשטח מיועד לקמפינג
לשטח חקלאי - מגורים.
ב. להקצות בשטח זה 3 מגרים חקלאיים (משק עזר)
בני כ- 2 דונם כ"א כמסומן בתשריט.
ג. לקבוע תואי כביש מס' 45 בחזית המגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1982תאריך פרסום: 15/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2795. עמוד: 1363. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים26/02/1982תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1982. תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1982.
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1981
פרסום להפקדה ברשומות18/08/1981תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 4738. עמוד: 2608. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים20/07/1981תאריך פרסום בעיתון: 20/07/1981. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1981. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1981.
החלטה בדיון בהפקדה29/06/1981
קבלת תכנית16/06/1981