הקצאת שטח לתחנת דלק

תוכנית 2/ 03/ 144

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת שטח לתחנת דלק
מספר: 2/ 03/ 144
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת מגרש מיוחד לתחנת תדלוק לבנזין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת, שכונה ד' מערב 9

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/04/1975תאריך פרסום: 14/04/1975. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1975תאריך פרסום: 23/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2085. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית22/01/1975