הקצאת שטח עם זכות מעבר לרכבת ושינוי תוואי דרך

תוכנית 5/ 02/ 102/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת שטח עם זכות מעבר לרכבת ושינוי תוואי דרך
מספר: 5/ 02/ 102/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עם זכות מעבר לרכבת ושינוי בתוואי דרך
בתחום אזור תעשיה קיים על ידי שינויים ביעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה חברון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38050כל הגוש
38055כל הגוש
38065חלק2
38119כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 104/ 28אזור תעשיה באר - שבעשינוי
ישות כללית5/ 02/ 102/ 01תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית01/12/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002