הקצאת שטל לאזור מגורים - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 137

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הקצאת שטל לאזור מגורים - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 137
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לאזור מגורים הכולל 220 יחידות מגורים מתוכננות,
שטחי חינוך, שטחי מרכז שכונתי, בנייני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים,
דרכים, חנויות, בתי מלאכה ושוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/1968תאריך פרסום: 04/01/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1424. עמוד: 665. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/1967
פרסום להפקדה ברשומות11/05/1967תאריך פרסום: 11/05/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1358. עמוד: 1471. שנה עברית: התשכז .
החלטה בדיון בהפקדה20/03/1967
קבלת תכנית01/03/1967