הקרדו הגלילי - שוק עירוני - חצור הגלילית

תוכנית ג/ 18975

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הקרדו הגלילי - שוק עירוני - חצור הגלילית
מספר: ג/ 18975
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למרכז עירוני
הוספת חניון ציבורי למרכז עירוני.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד משצ"פ למרכז עירוני וחניון ציבורי ודרך משולבת.
ב. שינוי יעוד משטח לתעשיה לחניון ציבורי.
ג. קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי קרקע בתוכנית.
ד. קביעת הוראות בניה - שטח המבנים, גובהם, מרווחי בניה, צפיפות.
ה. קביעת הנחיות לתכנון אדריכלי.
ו. קביעת תנאים לביצוע התכנית.
ז. מתן הנחיות לטיפוח שטחיים פתוחים ולהסדרת השימוש בשטחיים ציבוריים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןאצבע הגלילחצור הגליליתחצור הגלילית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13846חלק122-1232-5, 28, 48, 66, 101, 105, 109, 116, 136
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4175תכנית מתאר חצורשינוי
תוכניתג/ 2646שינוי יעוד כפר סמיעשינוי
תוכניתג/ 12203הרחבת הקריה החסידית , חצור הגליליתכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/10/2010
קבלת תכנית15/07/2010