הקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת.2855

ישות כללית 05/ המ/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת.2855
מספר: 05/ המ/ 59
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2855כביש מס' 4 קטע בין רח' גולומב וכניסה לעירפיצויים