הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 4508 י-ם

ישות כללית 03/ המ/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 4508 י-ם
מספר: 03/ המ/ 8
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30285חלק54-55, 60-61
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2317תכנית מתאר לבית צפפאפיצויים
תוכנית4508התווית כביש גשר הרכבת משכונת פת לאזור התעשיה תלפיות.פיצויים