הקשה להקמת בית מגורים בן 6 יח"ד +מרתף+גג+אי מתן החלטה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5014

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הקשה להקמת בית מגורים בן 6 יח"ד +מרתף+גג+אי מתן החלטה
מספר: תא/ 06/ 5014
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקשה להקמת בית מגורים בן 6 יח"ד +מרתף+גג+אי מתן החלטה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6969חלק116
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200811527/11/2008