הר חלוץ, שינוי למתאר,

תוכנית ג/ 10902

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הר חלוץ, שינוי למתאר,
מספר: ג/ 10902
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תיחום והסדרת שטח פיתוח למרכז הישוב הר חלוץ.
2. הסדרת אזור תיירות בשטח זה.
3. הסדרת דרכים בתחום התכנית.
4. הסדרת שטחי ציבור וספורט בתחום התכנית.
5. קביעת הוראות בנייה המסדירות מבנים לפי השימושים המוגדרים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבהר חלוץ
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19222חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6260ישוב קהילתי הר החלוץשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4032. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים10/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית12/08/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה בעיתונים14/04/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2002. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2013. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/03/2002
החלטה בדיון בהפקדה23/05/2001
קבלת תכנית09/09/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201812/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002