הר שחר דרום

תוכנית 20/ 03/ 244/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הר שחר דרום
מספר: 20/ 03/ 244/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
כרייה וחציבה של אבן גיר ודולומיט, הצבת מתקני גריסה וניפוי, מתקני אסםלט, בטוון ואגו''מ ומבני עזר, דרך גישה לאזור הכרייה והחציבה ולאזור המתקנים.

עיקרי ההוראות:
כריה וחציבה של אבן גיר ודולומיט, הצבת מתקני גריסה וניפוי, מתקני אספלט, בטון ואגו''מ ומבני עזר, דרך גישה לאזור הכירה והחציבה ולאזור המתקנים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39072חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 03/ 244/ 3אתר כרייה וחציבה הר שחר דרוםכפיפות
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/04/2012
קבלת תכנית25/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200625/06/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200528/05/2012