הרובע הדרומי

תוכנית 23/ במ/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרובע הדרומי
מספר: 23/ במ/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת רובע מגורים
יח"ד ע"י קביעת שימושי קרקע ומגבלות בניה.
שינוי תכנית ראשית בהתאם למטרות הנ"ל

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
הרובע הדרומי
גוש 100212 (בהסדר)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 28/04/1991.
פרסום לאישור ברשומות25/04/1991תאריך פרסום: 25/04/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3870. עמוד: 2263. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה ברשומות27/12/1990תאריך פרסום: 27/12/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3828. עמוד: 870. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים16/12/1990תאריך פרסום בעיתון: 16/12/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/11/1990
החלטה בדיון בהפקדה28/10/1990
קבלת תכנית14/10/1990