הרוחבת מרכז שפירא- עין צורים-"אחוזת אתרוג"

תוכנית 6/ במ/ 165

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: הרוחבת מרכז שפירא- עין צורים-"אחוזת אתרוג"
מספר: 6/ במ/ 165
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מרכז שפירא ע"י הקמת שכונת מגורים ע"י שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבורדון

תיאור המיקום:
ישוב: ?
הרחבת מרכז שפירא- קיבוץ עין צורים
(מועצה אזורית שפיר)
גושים: 2903 חלקה 2 (חלק)
2901 חלקות 7,10,14 (חלק)

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפירשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1994תאריך פרסום: 07/07/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4228. עמוד: 4161. שנה עברית: התשנד .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה19/05/1994
החלטה בדיון באישור תכנית01/05/1994
פרסום להפקדה ברשומות14/10/1993תאריך פרסום: 14/10/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4150. עמוד: 147. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים12/09/1993תאריך פרסום בעיתון: 12/09/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/09/1993
החלטה בדיון בהפקדה01/08/1993
קבלת תכנית07/06/1993