הרחבה בצפון סחנין

תוכנית ג/ 18282

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה בצפון סחנין
מספר: ג/ 18282
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שצ"פ ודרכים הכוללת איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בצפון סכנין.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שצ"פ ודרכים הכוללות איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים בצםון סכנין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק842
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.כפיפות
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/09/2009
קבלת תכנית25/06/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201000508/03/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200901212/10/2009