הרחבה ב' - מושב יד נתן

תוכנית 6/ 03/ 137/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה ב' - מושב יד נתן
מספר: 6/ 03/ 137/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים במושב יד נתן
הכוללת: אזור מגורים א' - מבנים בקו בניין 0 צדדי,
אזור מגורים א' - מבנים בודדים, אזור מגורים בישוב חקלאי,
אזור חקלאי ושצ''פ, ע''י שינויים ביעודי קרקע
(שינוי יעוד מאזור חקלאי ליעודים הר''מ)
קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישיד נתן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3084חלק92, 97-98
3085חלק54-56, 100
3086חלק10, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתןשינוי
תוכנית6/ 03/ 137/ 1ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים אזורייםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2008
קבלת תכנית31/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600109/01/2006