הרחבה ב' - מושב סגולה - 29 יח"ד

תוכנית 6/ 03/ 163/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה ב' - מושב סגולה - 29 יח"ד
מספר: 6/ 03/ 163/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת מגרשים (יחידות לא חקלאיות) ע"י שינוי יעוד מאזור חקלאי
ומאזור למבני ציבור לאזור מגורים א' ש.פ.פ. דרכים וואדי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולהסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2974חלק1233, 35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/10/2007
החלטה בדיון בוולק"ח01/01/2007
החלטה בדיון בהפקדה10/04/2006
קבלת תכנית05/12/1999