הרחבה ב' - 200 יח"ד מושב עוצם - מזרח לכיש

תוכנית 6/ 03/ 196/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה ב' - 200 יח"ד מושב עוצם - מזרח לכיש
מספר: 6/ 03/ 196/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבה שניה של המושב,
ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישעצם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3096חלק29, 32, 78-80
3097חלק2-3, 10-11, 13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2006
קבלת תכנית21/05/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600512/06/2006