הרחבה ושינויים לתכנית מתאר ג'ת

תוכנית ג/ 5052

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה ושינויים לתכנית מתאר ג'ת
מספר: ג/ 5052
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטחים להרחבה ושינויים ביעוד בתכנית המתאר
מקומית ג'ת .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגליליאנוח-ג'תינוח-ג'ת

תיאור המיקום:
ישוב: ג'ת(בגליל)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18749חלק12, 14-17, 21-2425, 29
18750חלק18-33, 80-81, 88-9238, 70, 73-74, 78
18752חלק3, 5-6, 8-15, 34, 43-454, 35, 40
18753חלק20-21, 26-27, 29, 31, 34, 64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2571מתאר כפר ג'תשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 72. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/07/1995
החלטה בדיון באישור תכנית15/09/1988
פרסום להפקדה ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3530. עמוד: 930. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/1987תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1987.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/07/1987
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/07/1987
החלטה בדיון בהפקדה09/01/1985
קבלת תכנית19/06/1984