הרחבה חקלאית -כנרת

תוכנית ג/ 3063

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה חקלאית -כנרת
מספר: ג/ 3063
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשמושים שונים.
התוית רשת דרכים.
קביעת הוראות בניה המסדירות את בנית המגורים
ומבנים אחרים באזורים בהם מותרת בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת

תיאור המיקום:
ישוב: כנרת(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15308חלק167, 170
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1369מגרשי בניה -מושבת כנרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/11/1980תאריך פרסום: 06/11/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2670. עמוד: 516. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1979.
פרסום להפקדה ברשומות14/05/1978תאריך פרסום: 14/05/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2435. עמוד: 1715. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1977
קבלת תכנית06/10/1977