הרחבה למגורים ביבנאל

תוכנית ג/ 12778

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה למגורים ביבנאל
מספר: ג/ 12778
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד השטח המותחם בקו כחול משטח חקלאי לשטח המיועד למגורים ו דרך גישה.

2. ההוראות וההגבלות לתכליות השונות תהיינה על פי תכנית 2957

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15437חלק19-20
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/10/2001
קבלת תכנית16/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200313/02/2002