הרחבה למגרשים נוספים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה למגרשים נוספים
מספר: 8/ 03/ 111/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. חלוקת חלק מחלקה 3 (מגרש 65) ל-7 מגרשים שיקראו א-30, א-58, א-48, א-42, א-46, א-49, א-53, ויוצמדו למשקים 3058 ,48 ,42 ,46 ,49 ,, 53 כחלקות א'.
ב. שינוי יעוד חלק מחלקה 3 מאזור מגורים בשטח חקלאי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
מושב ניר בנים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2934חלק3, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/1988תאריך פרסום: 28/01/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3523. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות28/05/1987תאריך פרסום: 28/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3453. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית27/05/1987