הרחבה לקיבוץ רגבים.

תוכנית מ/ 287

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה לקיבוץ רגבים.
מספר: מ/ 287
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים, לדרכים ולשטחי ציבור.
- קביעת אזור מגורים א' - 138 מגרשים, ל- 138 יח"ד.
- ייעוד שטחי ציבור לשטחים ציבוריים פתוחים ולשטחים לבנייני ציבור משולבים בשטח ציבורי פתוח.
- התווית מערכת דרכים, דרכים משולבות ושבילים להולכי רגל.
- איחוד וחלוקה של המגרשים בהסכמת הבעלים, כמשמעותם בפרק ג',
סימן ז'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהרגבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12406חלק2
12422חלק2, 9-11
12423חלק2-3, 6-8, 13-15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 33רגביםשינוי
תוכניתמ/ 95קיבוץ רגביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/2002תאריך פרסום: 04/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5099. עמוד: 3493. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים12/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית20/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4021. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים10/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה02/10/2000
קבלת תכנית21/10/1999
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200620/03/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200420/02/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200200115/01/2002