הרחבה לתוכנית מאושרת ג/ 11243 - נחף

תוכנית ג/ 19502

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה לתוכנית מאושרת ג/ 11243 - נחף
מספר: ג/ 19502
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבה לתכנית מאושרת

עיקרי ההוראות:
הכפפה לתוכנית מאושרת ג/ 11243

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19127חלק41-42, 46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11243שכונה דרום מערבית, נחףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/05/2011
קבלת תכנית17/04/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200206/02/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201101721/11/2011