הרחבה מקומית של דרך 4 בקטע מחלף כרי נעמן

תוכנית ג/ 18350

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הרחבה מקומית של דרך 4 בקטע מחלף כרי נעמן
מספר: ג/ 18350
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת דרכים קיימות ומאושרות.
ב. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך.
ג. ליעד שטח ציבורי פתוח ופרוזדור חשמל למעבר דרך ופרוזדור חשמל, לצורך ביצוע שלב א' של הסדרי התנועה המתוכננים.
ד. שינוי נספח התנועה לשלב א' המפורט בתשריט ב-2 בתכניות ג/ 8287 שבתוקף.
ה. שינוי שלביות הביצוע של מחלף כרי נעמן וקטע החיבור של דרך עוקף קריות לכביש 4 (רחוב ההסתדרות).

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משצ"פ לדרך מוצעת.
שינוי יעוד מתעשיה לדרך.
שינוי יעוד משצ"פ ופרוזדור חשמל לדרך מוצעת ופרוזדור חשמל.
שינוי שלב א' של הסדרי התנועה המפורטים בתכנית ג/ 8287.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
דרך ראשית מס' 2 (4) בקטע כרי נעמן - צומת עין המפרץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18097חלק11-12
18756חלק7, 13, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/12/2011תאריך פרסום: 22/12/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6346. עמוד: 1582. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים25/11/2011תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט06/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות27/06/2011
פרסום להפקדה ברשומות17/03/2011תאריך פרסום: 17/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6214. עמוד: 3197. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה בעיתונים20/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/02/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט16/02/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/09/2009
קבלת תכנית12/08/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה