הרחבה נקודתית לאזור תעשיה ציפורית, משהד ונצרת עילית

תוכנית ג/ 15227

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה נקודתית לאזור תעשיה ציפורית, משהד ונצרת עילית
מספר: ג/ 15227
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקמה ופיתוח אזור מסחר ושירותי תיירות מעורב עם מבנה ציבורי.
אזור תעשיה ומלאכה נקיה בלתי מזהמת.
אזור חניה.
התוית דרכים.
הקצאת שצ"פ.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור מסחר ושירותי תיירות מעורב עם מבנה ציבורי, אזור תעשיה ומלאכה נקיה בלתי מזהמת, אזור חניה, התווית דרכים ושצ"פ.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
קביעת הוראות בניה - מרווחי בניה, גובה בניה.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןנצרת עיליתנצרת עיליתנצרת עילית
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17463חלק8-1112, 14-16, 19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/01/2005
קבלת תכנית19/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200502322/11/2005