הרחבה נקודתית לאזור תעשייה עילוט

תוכנית ג/ 16345

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה נקודתית לאזור תעשייה עילוט
מספר: ג/ 16345
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאי לתעשייה ומסחר משולב בסמוך לאזור תעשייה קיים .
הגדרת הזכויות ומגבלות הבניה לאזור המסחר ותעשייה.

עיקרי הוראות התכנית:
שינוי ייעוד מחקלאות למסחר ותעשייה.
הגדרת זכויות בניה לאיזור מסיר ותעשייה 100% שטח עיקרי ו- 30% שטח שרות.
קביעת התכליות ושימושים והיחס בינהם ואזור המשולב תעשייה ומסחר.
קביעת הוראות כלליות חזותיות ,סביבתיות ונופיות להישתלבות בסביבה הטבעית ולהמשכיות חזותית עם אזור התעשייה הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17485חלק42-431, 5, 9, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8803שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.שינוי
תוכניתג/ 13557הוספת מגרשי תעשיה על חשבון שטחים פתוחיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף02/08/2006
קבלת תכנית18/05/2006