הרחבה נקודתית למגורים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 19157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה נקודתית למגורים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 19157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מגורים באזור

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10476חלק7
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/11/2010
קבלת תכנית06/10/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות201100105/01/2011