הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא

תוכנית גנ/ 18585

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
מספר: גנ/ 18585
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ושביל
שינוי יעוד מדרך להולכי רגל לדרך משולבת
קביעת הוראות וזכויות בנייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17397חלק29
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף03/03/2010
קבלת תכנית16/12/2009