הרחבה צפונית במושב ניר בנים

תוכנית 8/ 03/ 111/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הרחבה צפונית במושב ניר בנים
מספר: 8/ 03/ 111/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שכונת מגורים א'
על ידי שינויים ביעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים
וקביעת מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהניר בנים

תיאור המיקום:
ישוב: ניר בנים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2933חלק40
2934חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 111/ 8מושב ניר בניםשינוי
תוכנית8/ 03/ 111/ 6שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/10/1999תאריך פרסום: 19/10/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4812. עמוד: 689. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים10/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/09/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית31/05/1999
פרסום להפקדה ברשומות21/12/1998תאריך פרסום: 21/12/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4714. עמוד: 1394. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/11/1998
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה26/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה10/08/1998
קבלת תכנית14/12/1997